top of page

Reserve your bike

(rezervirajte bicikl)

To reserve your bike simply fill an e-mail form from below and send us a message

(quantity of bikes and rental period).

                             *

Rezervirajte vaš bicikl tako da ispunite e-mail obrazac ispod i pošaljete nam poruku

(količina bicikala i period najma)

Thanks! Message sent. We will contact you soon! (Hvala! Poruka poslana. Kontaktirat ćemo vas ubrzo!)

bottom of page